جستجو پیشرفته محصولات

مدرسه توانمندسازی صدیق منش
به توانمندی هات وصل شو
1 دوره آموزشی
100 دانشجو
1 استاد حرفه ای
60 ساعت آموزش
بسته های جامع توانمندسازی
Comprehensive empowerment pakages
مشاهده بیشتر
بسته های جامع توانمندسازی
بسته جامع توانمندسازی رابطه عاطفی
مدرس آموزش
علیرضا صدیق منش
زبان آموزش
فارسی
مدت زمان آموزش
بیش از 50 ساعت
نوع تدریس
غیر حضوری
7300000
68%
2300000 تومان
آموزش
جــدید
100
دانشجو