جستجو پیشرفته محصولات

علیرضا صدیق منش
علیرضا صدیق منش هستم، روان شناس و مشاور مثبت نگر. بنیان گذار خانه توانمندسازی صدیق منش و مدرسه آنلاین توانمندسازی صدیق منش. دارای شماره نظام روان شناسی و مشاوره: 23875. دارای مدرک روان شناسی مثبت از دانشگاه پنسیلوانیا
بسته های جامع توانمندسازی
بسته جامع توانمندسازی رابطه عاطفی
روان شناسی مثبت 80
مشاوره و راهنمایی 75
کوچینگ 60
علوم شناختی و مغز 60