مقالات علمی و به روز دنیا رو از دست نده

توانمندسازی رابطه عاطفی

جستجو پیشرفته محصولات
0
سبد خرید خالی است.
ورود و ثبت نام
ورود و ثبت نام

بسته جامع توانمندسازی رابطه عاطفی

(شیوه های نو برای داشتن رابطه عاطفی بهتر):

 • بیش از 50 ساعت آموزش غیر حضوری
 • خودآزمایی و تمرین های عملی 
 • اسلاید های آموزشی و منابع برای یادگیری بیشتر
قیمت : قیمت اصلی ۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان است.

بسته جامع توانمندسازی رابطه عاطفی

نمونه ای از این آموزش را بشنوید:

 

(شیوه های نو برای داشتن رابطه عاطفی بهتر):

 • بیش از ۵۰ ساعت آموزش غیر حضوری
 • خودآزمایی و تمرین های عملی 
 • اسلاید های آموزشی و منابع برای یادگیری بیشتر
 

راهنمای تصویری خرید بسته

راهنمای تصویری استفاده از بسته آموزشی 

پیش نیاز
چطور از این آموزش ها بهتر استفاده کنم؟

درس اول نحوه استفاده بهتر از بسته آموزشی
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

راهنمای بسته راهنمای استفاده از بسته آموزشی
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

منابع فهرست کلی محتوا و منابع
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

فصل اول
معمای رابطه، با هم بودن و با هم ماندن

درس اول اگر تغییر کنه همه چیز درست می شه
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس دوم وقتی مقصر اصلی پیدا می شه
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس سوم تاثیر نیازهای ما بر زندگی و رابطه عاطفی
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس چهارم نشانه های رابطه خوشنود و ناخشنود
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس پنجم هفت عادت رابطه خراب کن
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس ششم هفت عادت مفید برای رابطه
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس هفتم آشنایی با دنیای مطلوب هم
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس هشتم رفتار کلی و نقش آن در رابطه عاطفی
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس نهم استفاده از خلاقیت برای نجات رابطه
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس دهم حقایقی درباره رابطه جنسی و افزایش صمیمیت
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس یازدهم جمع بندی و نتیجه گیری
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

اسلاید آموزشی اسلاید های فصل اول
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

فهرست مطالب فهرست مطالب فصل اول
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

برای یادگیری بیشتر معرفی منابع برای یادگیری بیشتر
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

فصل دوم
تغییر و تقویت رابطه عاطفی

درس اول آماده شدن برای تغییر دادن رابطه
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس دوم هفت نابودگر که هر رابطه ای را ویران می کند
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس سوم بررسی سلامت رابطه (خودآزمایی)
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس چهارم قوانین اساسی یک رابطه موفق (خودآزمایی)
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس پنجم پذیرش تفاوت ها و رشد کردن با هم
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس ششم بهترین سرمایه گذاری برای رابطه
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس هفتم مهمترین نشانه های دور شدن از یکدیگر
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس هشتم آشنایی با سه فاز اصلی عشق
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس نهم ویتامین های مورد نیاز برای رابطه خوب
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس دهم از نو عاشق شدن
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس یازدهم جمع بندی و نتیجه گیری
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

اسلاید آموزشی اسلاید های فصل دوم
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

فهرست مطالب فهرست مطالب فصل دوم
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

برای یادگیری بیشتر معرفی منابع برای یادگیری بیشتر
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

پرسشنامه بررسی سلامت رابطه خودآزمایی
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

پرسشنامه خودباوری خودآزمایی
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

فصل سوم
رابطه جنسی لذت بخش

درس اول آشنایی با زندگی جنسی انسان
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس دوم چرا رابطه جنسی خوب مهمه؟
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس سوم برنامه ای برای رشد جنسی در کنار هم
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس چهارم آسیب های نگرش جنسی منفیر
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس پنجم تفاوت های کلیدی زن و مرد در رابطه جنسی
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس ششم ناگفته های رابطه جنسی
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس هفتم نگاهی به مشکلات رایج زنان و مردان در رابطه جنسی
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس هشتم راهکارهایی برای بهبود افت میل جنسی
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس نهم اعتیاد جنسی و نحوه روبرو شدن با آن
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس دهم ایجاد رابطه جنسی مثبت
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس یازدهم آیا رابطه جنسی باید در اولویت باشد؟
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس دوازدهم راهکارهای مفید برای رابطه جنسی فوق العاده
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس سیزدهم تمرین هایی برای جذاب و هیجان انگیز شدن رابطه جنسی
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس چهاردهم نکات کلیدی برای توانمندی در رابطه جنسی
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

اسلاید آموزشی اسلاید های فصل سوم
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

فهرست مطالب فهرست مطالب فصل سوم
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

برای یادگیری بیشتر معرفی منابع برای یادگیری بیشتر
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

شناسایی عضله کف لگن تمرین
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

فصل چهارم
حل اختلاف ها و بهبود رابطه

درس اول سبکهای ارتباط برقرار کردن خودتو بشناس
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس دوم خاک کردن روابط گذشته
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس سوم چطور رابطه را خراب می کنیم؟ و چه باید کرد؟
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس چهارم روش های صحیح گفتگو در رابطه
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس پنجم سبک های دعوا کردن خودتو بشناس
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس ششم مهارت هایی برای جلوگیری از طوفان جر و بحث
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس هفتم انواع اختلاف در رابطه و راهکارهای حل آن
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس هشتم تمرین هایی برای مذاکره موفق در رابطه
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس نهم فکر های نادرست هنگام مشاجره
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس دهم تعادل سالم و ناسالم در رابطه صمیمی
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس یازدهم پایان دادن به جر و بحث های تمام نشدن
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس دوازدهم شرایط و قوانین آشتی کردن
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس سیزدهم نکات کلیدی و کاربردی
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

اسلاید آموزشی اسلاید های فصل چهارم
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

فهرست مطالب فهرست مطالب فصل چهارم
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

برای یادگیری بیشتر معرفی منابع برای یادگیری بیشتر
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

بررسی سبک گفتگو خودآزمایی
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

جدول بررسی و کالبد شکافی رابطه تمرین
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

فصل پنجم
عبور از مشکلات کوچک و بزرک رابطه

درس اول آشنایی با مسائل کوچک اما مهم در رابطه
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس دوم مدیریت بگو مگو ها درباره مشکلات مالی
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس سوم مدیریت فرزند، فامیل و دوستان۱
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس چهارم مدیریت فرزند، فامیل و دوستان۲
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس پنجم خلاص شدن از چنگال حسادت بخش اول
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس ششم خلاص شدن از چنگال حسادت بخش دوم
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس هفتم مبارزه با اضطراب، افسردگی و بیماری اعتیاد
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس هشتم غلبه بر خشم و عصبانیت در رابطه بخش اول
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس نهم غلبه بر خشم و عصبانیت در رابطه بخش دوم
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس دهم تغییر و فرصتی برای رشد رابطه
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس یازدهم برخورد صحیح با بیکاری، اسباب کشی و غیره
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس دوازدهم پیر شدن مثبت کنار هم بخش اول
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس سیزدهم پیر شدن مثبت کنار هم بخش دوم
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس چهاردهم پیر شدن مثبت کنار هم بخش سوم
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس پانزدهم پیر شدن مثبت کنار هم بخش چهارم
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس شانزدهم نکات کلیدی و کاربردی
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

اسلاید آموزشی اسلاید های فصل پنجم
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

فهرست مطالب فهرست مطالب فصل پنجم
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

برای یادگیری بیشتر معرفی منابع برای یادگیری بیشتر
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

چرخ زندگی تمرین
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

فصل ششم
خیانت و شناسایی رابطه به آخر خط رسیده

درس اول کشف خیانت و نحوه برخورد با آن
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس دوم آشنایی با پنج نوع خیانت رایج
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس سوم نگاهی به دنیای فرد خائن و خیانت دیده
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس چهارم کشف دلایل اصلی خیانت کردن
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس پنجم واکنش سالم به خیانت دیدن
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس ششم چقدر از خیانت آسیب دیدی؟ (خودآزمایی)
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس هفتم تصمیم گیری درباره بخشش و پایان دادن به رابطه
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس هشتم شرایط شروع دوباره و تعهد
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس نهم شناسایی رابطه به آخر رسیده بخش اول
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس دهم شناسایی رابطه به آخر رسیده بخش دوم
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس یازدهم مسائلی که هنگام جدایی باید به آن توجه کرد
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس دوازدهم طلاق و نحوه مدیریت آن
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس سیزدهم ساختن زندگی دوباره پس از جدایی (خودآزمایی)
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس چهاردهم جمع بندی و نکات کاربردی همراه با تمرین
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

اسلاید آموزشی اسلاید های فصل ششم
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

فهرست مطالب فهرست مطالب فصل ششم
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

برای یادگیری بیشتر معرفی منابع برای یادگیری بیشتر
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

خودارزیابی آزادی خودآزمایی
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

سوالاتی که بعد از تجربه خیانت باید بپرسید خودآزمایی
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

مقیاس رابطه عاطفی خودآزمایی
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

فصل هفتم
شاد با هم

درس اول آشنایی با علم روانشناسی مثبت بخش اول
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس دوم آشنایی با علم روانشناسی مثبت بخش دوم
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس سوم اشتیاق وسواسی یا عشق رمانتیک؟
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس چهارم احساسات مثبت و نقش آنها در رابطه شاد
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس پنجم مثبت گرایی خودتو بسنج! (خودآزمایی و تمرین)
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس ششم راهکارهایی علمی برای افزایش احساسات مثبت
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس هفتم علم درک کردن یکدیگر (خودآزمایی و تمرین)
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس هشتم توانمندی های شخصیت و تمرین های کاربردی برای تقویت آنها
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس نهم استفاده از فضائل و توانمندی های شخصیت در رابطه عاطفی
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس دهم قدردانی در رابطه عاطفی همراه با تمرین
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس یازدهم رسیدن به نتایج دلخواه همراه با تمرین
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس دوازدهم قواعد رابطه شاد و بادوام
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

درس سیزدهم تمرین های عملی روانشناسی مثبت برای رابطه بادوام
صوت
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

اسلاید آموزشی اسلاید های فصل هفتم
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

فهرست مطالب فهرست مطالب فصل هفتم
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

برای یادگیری بیشتر معرفی منابع برای یادگیری بیشتر
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

آزمون تاکیدات عاطفی خودآزمایی
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

مثبت گرایی خودت رو بسنج خودآزمایی
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

معیار اشتیاق رمانتیک خودآزمایی
فایل
خصوصی

این بخش خصوصی می باشد، برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این محصول را خریداری نمایید.

چرا به این بسته آموزشی نیاز دارم؟!

(حتما به توضیحات علیرضا صدیق منش در این رابطه گوش کنید.)

رابطه عاطفی همراه با شاد بودن با یکدیگر، یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که زندگی بر سر راه زوجین قرار می دهد. شاید برای همین خاطر است که خیلی ها تصمیم می گیرند برای همیشه تنها باشند.

از طرفی روابط زن و مرد می تواند مهمترین بخش یک زندگی شاد و شکوفا باشد.

با خرید این بسته آموزشی می توانید مطمئن باشید که انتخاب درستی کردید اما نه به این دلیل که آموزشهای این بسته بصورت جادویی و بدون اینکه تلاشی کنید شما را به سمت خوشبختی و شادی می برد. چنین چیزی امکان پذیر نیست. بلکه از این جهت که این بسته جامع آموزشی شامل تمرین ها و نکات بسیار کاربردی است که بر اساس دهه ها کار پژوهشی تهیه و آماده شده است.

شما به باشگاه رابطه عاطفی دعوت می شوید!

در این بسته ادعا نشده است که بعد از یادگیری همه مطالب دیگر هیچ مشکلی نخواهید داشت، رابطه شما هیچ عیب و نقصی ندارد و اگر همه توصیه ها را رعایت کنید تا آخر عمر شادی و خوشبختی را تجربه می کنید.

مگر زندگی ما همیشه آفتابی است؟ قطعا روزهای بد و خوب زیادی را تجربه خواهید کرد. اما این اعتقاد وجود دارد که همانطور که در باشگاه ورزشی روی بدنتان کار می کنید بایستی روی رابطه عاطفی خود هم کار کنید. آمادگی جسمانی یکروزه ایجاد نمی شود بلکه نیاز به تمرین و تلاش مستمر دارد و این تلاش بایستی به درستی هدایت شود.

تلاش آگاهانه، مستمر و کسب عادت های خوب ضروری است. وقتی اولین نتایج کارتان را می بینید، به درک بهتری از هم می رسید و رابطه شما بهبود پیدا می کند، انگیزه پیدا می کنید تا سخت تر تلاش کنید. این سخت تر تلاش کردن همیشه مشکل نیست بلکه بعد از مدتی تبدیل به عادت شده و طبیعی می شود. یادمان باشد که مسائل پیچیده همیشه راه حل های پیچیده ندارند.

اگر یارم حاضر به همکاری نباشد؟!

اگر می خواهید که از این بسته آموزشی استفاده کنید اما یار شما به این کار علاقمند نیست اصلا نترسید. در فصل اول بصورت کامل (و در خلال تمرین های هر فصل) اشاره شده که چطور به تنهایی به توصیه ها عمل کنید تا به نتیجه دلخواه برسید.

 

بسیاری از مهارت های اساسی را در خانواده، مدرسه و دانشگاه یادمان ندادند، از طرفی برای اینکه احساس بد و رابطه ناخشنودی را تجربه کنیم زمان زیادی را صرف کردیم. حال وقت آن است که یادبگیرید چگونه خشنود باشید، پس کمی وقت صرف کنید.

مبارزه با ناخشنودی منجر به تولید خوشبختی نمی شود، خلاص شدن از اندوه تولید شادی و لذت نمی کند و خلاص شدن از خشم خود به خود تولید عشق نمی کند.

در این بسته آموزشی از تلاش برای به حداقل رساندن بدی ها و منفی ها تا رسیدن به رابطه عاطفی مطلوب آموزش داده شده است.

این بسته آموزشی برای چه افرادی مناسب است؟

(حتما به توضیحات علیرضا صدیق منش در این رابطه گوش کنید.)

 

مخاطبین بسته جامع توانمندسازی رابطه عاطفی

 1. افراد مجردی که تصمیم دارند رابطه عاطفی شروع کنند.
 2. افرادی که به تازگی وارد رابطه شده اند و یا ازدواج کرده اند.
 3. افرادی که چندین سال از ازدواج آنها سپری شده است و با وجود دوست داشتن یکدیگر در رابطه شان دلسردی و یکنواختی تجربه می کنند.
 4. افرادی که برای تصمیم به ادامه رابطه یا جدایی بر سر دوراهی هستند.
 5. افرادی که در رابطه خود تجربه خیانت داشته اند.
 6. افرادی که در شرف جدایی هستند و یا جدا شده اند.
 7. افرادی که با وجود رضایت از رابطه نیاز به خشنودی و رضایت بیشتری دارند.

و همه افرادی که برای رشد و توسعه فردی و رابطه عاطفی خود علاقمند به یادگیری و تغییر هستند.

این بسته آموزشی را نخر اگر …

(حتما به توضیحات علیرضا صدیق منش در این رابطه گوش کنید.)

 

هدف بسته 

 • آموزش مباحث علمی رابطه عاطفی به زبان ساده
 • آموزش کاربردی نظریه های جدید روان شناسی در رابطه عاطفی
 • آموزش رایج ترین و مهم ترین مباحث رابطه عاطفی با توجه به فرهنگ ایرانی

 

سر فصل های بسته

فصل اول: معمای رابطه (با هم بودن و با هم ماندن) 

 • اگر طرف مقابل تغییر کنه همه چیز خوب میشه
 • وقتی مقصر اصلی پیدا می شه!
 • تاثیر نیازهای ما بر زندگی و رابطه عاطفی
 • نشانه های رابطه خوشنود و ناخشنود
 • هفت عادت رابطه خراب کن
 • هفت عادت مفید برای رابطه
 • آشنایی با دنیای مطلوب هم
 • رفتار کلی و نقش آن در رابطه عاطفی!
 • استفاده از خلاقیت برای نجات رابطه                                              
 • حقایقی درباره رابطه جنسی و افزایش صمیمیت
 • جمع بندی و نتیجه گیری

فصل دوم: تغییر و تقویت رابطه عاطفی

 • آماده شدن برای تغییر دادن رابطه
 • هفت نابودگر که هر رابطه ای را ویران می کند
 • بررسی سلامت رابطه (همراه با خودآزمایی)
 • قوانین اساسی یک رابطه موفق (همراه با خودآزمایی)
 • پذیرش تفاوت ها و رشد کردن با هم
 • بهترین سرمایه گذاری برای رابطه
 • مهمترین نشانه های دور شدن از یکدیگر
 • آشنایی با سه فاز اصلی عشق
 • ویتامین های مورد نیاز برای رابطه خوب
 • از نو عاشق شدن
 • جمع بندی و نتیجه گیری

فصل سوم: رابطه جنسی لذت بخش

 • آشنایی با زندگی جنسی انسان
 • چرا رابطه جنسی خوب مهمه؟
 • برنامه ای برای رشد جنسی در کنار هم
 • آسیب های نگرش جنسی منفی
 • تفاوت های کلیدی زن و مرد در رابطه جنسی
 • ناگفته های رابطه جنسی
 • نگاهی به مشکلات رایج زنان و مردان در رابطه جنسی
 • راهکارهایی برای بهبود افت میل جنسی
 • اعتیاد جنسی و نحوه روبرو شدن با آن
 • ایجاد رابطه جنسی مثبت
 • آیا رابطه جنسی باید در اولویت باشد؟
 • راهکارهای مفید برای رابطه جنسی فوق العاده
 • تمرین هایی برای جذاب و هیجان انگیز شدن رابطه جنسی
 • نکات کلیدی برای توانمندی در رابطه جنسی

فصل چهارم: حل اختلاف و بهبود رابطه

 • سبکهای ارتباط برقرار کردن خودتو بشناس (همراه با خودآزمایی)
 • خاک کردن روابط گذشته
 • چطور رابطه را خراب می کنیم؟ و چه باید کرد؟
 • روش های صحیح گفتگو در رابطه
 • سبک های دعوا کردن خودتو بشناس (همراه با خودآزمایی)
 • مهارت هایی برای جلوگیری از طوفان جر و بحث
 • انواع اختلاف در رابطه و راهکارهای حل آن
 • تمرین هایی برای مذاکره موفق در رابطه
 • فکر های نادرست هنگام مشاجره
 • تعادل سالم و ناسالم در رابطه صمیمی
 • پایان دادن به جر و بحث های تمام نشدن
 • شرایط و قوانین آشتی کردن
 • نکات کلیدی و تمرین های کاربردی

فصل پنجم : عبور از مشکلات کوچک و بزرگ رابطه

 • آشنایی با مسائل کوچک اما مهم در رابطه
 • مدیریت بگو مگو ها درباره مشکلات مالی
 • مدیریت فرزند، فامیل و دوستان
 • خلاص شدن از چنگال حسادت
 • مبارزه با اضطراب، افسردگی و بیماری اعتیاد
 • غلبه بر خشم و عصبانیت در رابطه
 • تغییر و فرصتی برای رشد رابطه
 • برخورد صحیح با بیکاری، اسباب کشی و غیره
 • پیر شدن مثبت کنار هم
 • نکات کلیدی و کاربردی

فصل ششم: خیانت و شناسایی رابطه به آخر خط رسیده

 • کشف خیانت و نحوه برخورد با آن
 • آشنایی با پنج نوع خیانت رایج
 • نگاهی به دنیای فرد خائن و خیانت دیده
 • کشف دلایل اصلی خیانت کردن
 • واکنش سالم به خیانت دیدن
 • چقدر از خیانت آسیب دیدی؟ (همراه با خودآزمایی)
 • تصمیم گیری درباره بخشش و پایان دادن به رابطه
 • شرایط شروع دوباره و تعهد
 • پنج قانون برای پیشگیری از خیانت در آینده
 • شناسایی رابطه به آخر رسیده
 • مسائلی که هنگام جدایی باید به آن توجه کرد
 • طلاق و نحوه مدیریت آن
 • ساختن زندگی دوباره پس از جدایی (همراه با خودآزمایی)
 • جمع بندی و نکات کاربردی همراه با تمرین

فصل هفتم : شاد با هم (روان شناسی مثبت برای تجربه عشق بادوام)

 • آشنایی با علم روانشناسی مثبت
 • اشتیاق وسواسی یا عشق رمانتیک؟! (همراه با خودآزمایی و تمرین)
 • احساسات مثبت و نقش آنها در رابطه شادمثبت گرایی خودتو بسنج! (همراه با خودآزمایی و تمرین)
 • راهکارهایی علمی برای افزایش احساسات مثبت
 • علم درک کردن یکدیگر (همراه با خودآزمایی و تمرین)
 • توانمندی های شخصیت و تمرین های کاربردی برای تقویت آنها
 • استفاده از فضائل و توانمندی های شخصیت در رابطه عاطفی
 • قدردانی در رابطه عاطفی همراه با تمرین
 • رسیدن به نتایج دلخواه همراه با تمرین
 • قواعد رابطه شاد و بادوام
 • تمرین های عملی روانشناسی مثبت برای رابطه بادوام

مدرس بسته

علیرضا صدیق منش، مشاور و روان شناس مثبت نگر، عضو سازمان نظام روان شناسی
دارای مدرک روان شناسی مثبت نگر از دانشگاه پنسیلوانیا

 

خروجی بسته 

در پایان آموزش فرد بطور کامل با رایج ترین و مهم ترین مشکلات رابطه عاطفی و راه های مقابله سالم با آنها آشنا شده و با یادگیری اصول و مبانی رابطه عاطفی خشنود و روشهای دستیابی به آن آماده تجربه یک رابطه رضایت بخش و بادوام خواهد بود.

تفاوت این بسته آموزشی با سایر آموزش ها

(حتما به توضیحات علیرضا صدیق منش در این رابطه گوش کنید.)

 

پاسخ به سوالات متداول

 

۱.آیا برای یادگیری آموزش های بسته پیش نیاز لازم است؟

خیر. برای یادگیری این بسته نیازی به گذراندن پیش نیاز نیست. تنها کافی است به یادگیری متعهد باشید و مسئولیت تغییر را بپذیرید.

۲. دقیقا این دوره برای چه کسانی مناسب است؟ 

همه افرادی که برای رشد و توسعه فردی و رابطه عاطفی خود علاقمند به یادگیری و تغییر هستند.

۳. نحوه این آموزش ها به چه صورت است؟ حضوری یا غیرحضوری؟

این بسته آموزشی کاملاً غیرحضوری است، پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته دارید، لایو های آموزشی برای پاسخ به سوالات شما نیز برگزار می شود.

۴. آیا برای همیشه به فایل‌های بسته دسترسی خواهیم داشت؟

بله محتوای این بسته مادام‌العمر در اختیار شماست و اگر به‌روزرسانی‌ برای آن انجام شود، به‌صورت رایگان به آن‌ها هم دسترسی خواهید داشت.

راهنمای تصویری خرید بسته

راهنمای تصویری استفاده از بسته آموزشی 

مـــــــــدرس دوره

course teacher

علیرضا صدیق منش هستم، روان شناس و مشاور مثبت نگر. بنیان گذار خانه توانمندسازی صدیق منش و مدرسه آنلاین توانمندسازی صدیق منش. دارای شماره نظام روان شناسی و مشاوره: 23875. دارای مدرک روان شناسی مثبت از دانشگاه پنسیلوانیا

نظــرات کـاربــران

user comments

قوانین ثبت دیدگاه

 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • جهت ثبت بازخورد ابتدا محصول را خریداری نمایید.

اولین نفری باشید که در مورد “بسته جامع توانمندسازی رابطه عاطفی” نظر میدهد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوره هـای آمـوزشی مرتبط

related training courses

دسته بندی اصلی
بسته های جامع توانمندسازی
تعداد دانشجو
184
100% دوره آموزشی تکمیل شده است
قیمت دوره
قیمت اصلی ۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان است.
بازخورد
0 از 0 بازخورد
تاریخ انتشار
۲۴ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی
۲۳ خرداد ۱۴۰۳